Ořezy a další ošetření stromů jsou souhrnem opatření, která jsou aplikována individuálně na jednotlivé dřeviny. Rozhodujícími parametry je rod, druh, popřípadě kultivar stromu, dále jeho velikost, věk, životní podmínky, aktuální stav (poranění, škůdci, choroby), rovněž jeho lokace a roční období.

Ke zhodnocení těchto parametrů a jejich správnému vyhodnocení je nutné odborné vzdělání v arboristické problematice a řádná praxe v oboru. Oba faktory jsou v naší firmě splněny a dále rozvíjeny novým vzděláváním a sbíráním praktických zkušeností.

Velmi důležité je uvědomit si, že ošetření dřeviny je zásah do jejího přirozeného stavu a je nezbytně nutné, aby byly tyto zásahy prováděny odborně. Pak je možné očekávat pozitivní dopad, převyšující negativa daného opatření. Všechny námi provedené zásahy jsou prováděny s nejvyšší péčí a odborností za dodržení standardů AOPK ČR SPPK A 02 002:2015 Řez stromů.

Hlavní zaměření naší firmy je dlouhodobá údržba dřevin měst a obcí. V rámci pravidelné péče obcím zařizujeme odborné hodnocení stavu, navrhování zásahů, rychlé komplexní provedení prací na nejvyšší úrovni proškolenými výhradně českými pracovníky, zpracování posudků k vydání povolení ke kácení stromů, odborné zastoupení při obhajobě zásahů na dřevinách u obyvatel či venkovních institucí, vypracování zpráv o provedených pracích pro zastupitelstva, do obecních zpravodajů apod. a v neposlední řadě převzetí zodpovědnosti za námi ošetřené stromy kryté specializovaným pojištěním do výše 20 000 000,-. Spoluprací s Námi získáte bezpečné, zdravé a pohledově příjemné stromy ve Vaší obci. Součástí týmu je absolventka oboru Management zahradních a krajinářských úprav, ze Zahradnické fakulty Mendelu, která poradí s vhodně provedenými výsadbami, čímž ušetříte případné problémy, peníze a obohatíte prostor zelení, která je jedním z nejdůležitějších kriterií kvality života.