Rizikové kácení stromů

Rizikovému kácení stromů se věnujeme nejdelší dobu z uváděných služeb. Díky kombinaci lesnických a arboristických metod jsme schopni nejen bezpečně skácet jakýkoliv strom, ale hlavně za přijatelnou cenu.

Rizikové kácení stromů Tyl
Rizikové kácení stromů Tyl-2
Rizikové kácení stromů Tyl-3

Využíváme následující techniky kácení:

  • Kácení ze země
  • Stromolezecky z lana
  • Využití vysokozdvižných plošin

Mezi záběr práce patří především:

  • Kácení v itravilánech měst a obcí
  • Kácení na zahradách rodinných domů
  • Kácení kolem elektrovodů a jiných produktovodů
  • Kácení kolem železnic a silnic

Po domluvě se zákazníkem provádíme ke kácení i zpracování a likvidaci vzniklé dřevní hmoty štěpkováním a frézování pařezů.

Jelikož jsou stromy živé organismy, nelze je posuzovat podle pravítka a proto cenu stanovujeme individuálně. Pro stanovení ceny využívejte prosím přednostně email arbotyl@gmail.com, kde můžete zaslat i fotodokumentaci stromu, která urychlí a spřesní stanovení cenové nabídky.