Menu
Posunout nahoru

Reference

2018

SH Pernštejn – Obnova hradních zahrad a parku

 • Kácení 516 ks a ořezy 23 ks stromů přirozeného více než 200 letého porostu na 45° suťovém svahu pod hradbami jižní části hradu nad významnými archeologickými kamennými stavbami bez jejich poškození. Ke kácení jsme použili kombinaci snad všech způsobů kácení a přibližování dříví různými technologiemi dle aktuální přístupnosti terénu a ukázali zde odbornost našich vedoucích pracovníků a schopnost ostatních pracovníků vypořádat se s těmi nejnebezpečnějšími podmínkami
 • Realizace kácení včetně úklidu svahu do 3 měsíců od započetí prací
 • Odstranění křovin 17 812 m2
 • Štěpkování dřevní hmoty v množství 930 m3

Komplexní revitalizace zámeckého parku Slatiňany

 • Postupné kácení rizikových stromů 467 ks
 • Bezpečnostní, zdravotní, redukční řezy mohutných zámeckých stromů 264 ks
 • Likvidace pařezů frézováním 709 ks
 • Likvidace dřevní hmoty štěpkováním včetně odvozu

Zlepšení struktury lesních porostů a zajištění péče o povrchové krasové útvary v NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně

 • Kácení a ořezy i více než 5 kubíkových buků někde i v kolmých stěnách rostoucích ze štěrbin podzemních jeskynních prostorů s postupným spouštěním včetně následného kontrolovaného posunu do broukovišť či na dostupná odvozní místa
 • Kácení 104 ks stromů, ošetření 58 ks, výsadba 4300 stromů a keřů
 • Výřez křovin a prořezávky na skalních útvarech 13 161 m2, štěpkování 145 m3 dřevní hmoty
 • Obírka svahů a skal od volných kamenů včetně odvozu 26,829 tun
 • 3 letá následná údržba
 • Tisková zpráva: V parku ve Zbrašovských aragonitových jeskyních jsou tisíce ...

2017

I/54 Slavkov – Archlebov – Bezpečnostní kácení a ořez dřevin podél komunikace

 • Postupné kácení rizikových stromů 234 ks
 • Sestavení broukoviště z pokáceného dříví s výskytem vzácných druhů hmyzu
 • Bezpečnostní, zdravotní, redukční a výchovné řezy stromů 147 ks
 • Likvidace pařezů frézováním včetně odvozu se zásypem jam 100,96 m2
 • Likvidace dřevní hmoty štěpkováním včetně odvozu

Arboristické ošetření stromů, Veselí nad Moravou

 • Ošetření 37 ks mohutných 200 letých lip na břehu řeky Moravy
 • Zdravotní a redukční řezy, likvidace klestu štěpkováním s odvozem

Kácení a ořezy stromů pod elektrovody

 • Údržba ochranných pásem rozvodných elektrických sítí
 • Rizikové kácení a ořezy 2 700 ks stromů v ochranných pásmech NN, VN a VVN

2016

Revitalizace zeleně kolem vodního toku v obci Dolní Dunajovice

 • Postupné kácení rizikových stromů 26 ks
 • Bezpečnostní, zdravotní, redukční řezy vzrostlých parkových stromů 109 ks
 • Instalace bezpečnostních vazeb 18 ks
 • Likvidace dřevní hmoty štěpkováním včetně odvozu

Revitalizace zámeckého parku a okolí vily ve Ždánicích

 • Sestavení broukoviště z pokáceného dříví
 • Postupné kácení rizikových stromů 28 ks
 • Bezpečnostní, zdravotní, redukční řezy vzrostlých parkových stromů 138 ks
 • Instalace bezpečnostních vazeb 81 ks
 • Likvidace dřevní hmoty štěpkováním včetně odvozu

2015

Regenerace zeleně v parku u Obecního úřadu – Šebetov

 • Kompletní provedení revitalizace parku
 • Rizikové kácení 36 ks stromů, odstranění 36 ks pařezů včetně odvozu
 • Ořez 26 ks starých parkových stromů, likvidace dřevní hmoty
 • Úprava terénu 2500 m2 včetně navezení 178 m3 ornice
 • Výsadba 2278 ks stromů a keřů, mulčování 663 m2 výsadeb, založení trávníku 930 m2
 • 2 letá následná péče

Kácení a ořezy stromů Brno

 • Postupné kácení rizikových stromů 174 ks
 • Bezpečnostní, zdravotní, redukční a výchovné řezy 652 ks stromů
 • Likvidace dřevní hmoty štěpkováním včetně odvozu

2014

Systémová úprava a regenerace veřejné zeleně v urbánním celku Brno-Líšeň – Urbanistický parter ROKLE

 • Kácení stromů 1867 ks
 • Odstranění pařezů včetně odvozu 1867 ks
 • Odstranění keřů včetně kořenů 3617 m2
 • Ošetření keřů 3894 m2
 • Likvidace vzniklé dřevní hmoty štěpkováním a odvozem

2013

Projekty zeleně v k.ú. Hustopeče

 • Práce odborného konzultanta na ošetřování stromů a provádění výsadeb pro autorský a technický dozor na projektech v realizační ceně cca 20 mil

Hřbitovy města Olomouce

 • Arboristické práce rizikové kácení a ořez stromů na hřbitovech Chválkovice a Nová ulice

2012

Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – úprava zeleně

 • Kácení a ořezy stromů v ochranném pásmu železnice za plného provozu. Jako jediná firma jsme podali nabídku bez výluk v železniční dopravě a tak jsme i bezpečně zrealizovali
 • Rizikové kácení stromů 2015 ks
 • Likvidace pařezů frézováním, trhání bagrem, odvoz 2015 ks
 • Odstranění křovin včetně kořenů 39 220 m2
 • Likvidace dřevní hmoty

2011

Služby v lesnictví v obci Senička

 • Těžba dříví 680 m3
 • Prořezávky lesních porostů 6500 m2
 • Výsadba 18 700 ks stromů

2010

Zalesnění zemědělské půdy 2,93 ha v katastru obce Ludkovice

 • Vyřízení projektové dokumentace
 • Výsadba 24 400 ks stromů, instalace oplocení proti zvěři 700 m délkových