Menu
Posunout nahoru

Likvidace křovin

Nabízíme likvidaci nežádoucích porostů i v těžce dostupných terénech. Pro mulčování křovin, náletových dřevin a nežádoucích porostů využíváme dálkově řízený stroj RoboMAX, který zdolá svah o náklonu až 50°. Vyčištění požadovaných ploch, je tak možné v jakýchkoli místech a v kterémkoli ročním období. 

Výhody likvidace náletových dřevin pomocí přístrojeRoboMAX

  • Zlikvidujeme křoviny rostoucí podél pozemních komunikací a vodních toků.
  • Nahrazuje traktor s žacím ústrojím, který by jel po silnici a blokoval dopravu.
  • Přístroj je vhodný i k odstranění porostu pod elektrickým vedením a dalšími produktovody.
  • Zejména pak pod vedením velmi vysokého napětí, vysokého napětí a nízkého napětí.

Videa

Galerie