Menu
Posunout nahoru

Rizikové kácení

Díky našim dlouholetým zkušenostem zvládneme bezpečně odstranit i ty nejnáročnější stromy a porosty dřevin. Metodu kácení nebo jejich kombinaci volíme vždy individuálně s přihlédnutím na aktuální stav, velikost a umístění stromu tak, abychom docílili maximálně efektivního způsobu odstranění. Po dohodě se zadavatelem zajistíme odstranění dřevní hmoty, krácení silného dříví na požadovanou délku, likvidaci pařezů frézováním, štěpkování větví s ponecháním na místě anebo odvozem.

V případě zájmu o rizikové kácení připojte do kontaktního formuláře fotografii dřeviny a jejího bezprostředního okolí. Kalkulaci úkonů provádíme vzhledem k rozdílům v náročnosti individuálně.

Aktuální legislativa

Kácení některých dřevin vyžaduje povolení příslušného orgánu ochrany přírody (OŽP). V rámci obcí vydávají povolení zpravidla obecní úřady.

  • Kácení ovocných stromů na oplocených zahradách v době vegetačního klidu (1. listopadu – 31. března, může se lišit dle regionu) je bez povolení OŽP.
  • Kácení dřevin do obvodu 80 cm v 1,3 m výšky v době vegetačního klidu je bez povolení OŽP.
  • Na všechny ostatní případy kácení je nutné mít povolení příslušného OŽP.
  • Výjimkou jsou havarijní stromy, u kterých provádíme odborné posouzení dřeviny včetně fotodokumentace, realizace kácení a zpětného oznámení na OŽP do 15 dnů.

Způsoby kácení dřevin

Směrové kácení

Určeno pro stromy ve stabilní rovnovážné poloze s dostatkem prostoru do jednoho směru.

Směrové kácení s přetažením lanem traktoru

Určeno pro stromy ve vychýlené poloze mimo směr pádu nebo s hnilobou ve kmeni, které mají dostatek prostoru do jednoho směru.

Postupné kácení pomocí plošiny

Určeno pro stromy na omezenějším prostoru s možností přistavení nákladního automobilu.

Postupné kácení z lana

Nahrazuje předchozí možnosti v případě, že nelze postupovat jinak.

Nakládka dřevní hmoty

Štěpkování

Frézování

Videa

Galerie