Menu
Posunout nahoru

Rizikové kácení

Získanými zkušenostmi z oborů lesnictví a arboristiky zvládáme bezpečně odstranit ty nejnáročnější stromy či porosty dřevin. Ke kácení přistupujeme vždy individuálně. Dle aktuálního stavu, velikosti a umístění stromu zvolíme nejvhodnější metodu kácení, případně kombinaci více metod tak, že docílíme nejrychlejšího a nejbezpečnějšího odstranění. Dohodou s investorem zajistíme odstranění dřevní hmoty, krácení silného dříví na požadovanou délku, štěpkování větví s ponecháním na lokalitě či odvoz, odstranění pařezů frézováním.

Vzhledem k velkým rozdílům v náročnosti kácení je nutné stanovit cenu individuálně. K poptávce o naše služby je vhodné připojit foto dané dřeviny a jejího bezprostředního okolí.

Pozor !!! U některých dřevin je třeba mít ke kácení povolení příslušného orgánu ochrany přírody (OŽP). U obcí vydávají zpravidla obecní úřady. Současná legislativa kácení zkráceně udává takto. Kácení ovocných stromů na oplocených zahradách v době vegetačního klidu (1.listopadu - 31.března, může se lišit dle regionu) bez povolení OŽP. Kácení dřevin do obvodu 80 cm v 1,3 m výšky v době vegetačního klidu bez povolení OŽP. Na všechny ostatní případy kácení je nutné povolení příslušného OŽP. Výjimkou jsou havarijní stromy s následujícím postupem. Provedeme odborné posouzení dřeviny včetně fotodokumentace, realizaci kácení a zpětně oznámíme na OŽP do 15 dní od realizace.

Pří kácení dřevin se řídíme standardem AOPK ČR SPPK A02 005:2018 Kácení stromů.

Způsoby kácení dřevin

Směrové kácení

stromy s dostatkem okolního prostoru do jednoho směru, rovnoměrné těžiště

Směrové kácení s přetažením lanem traktoru

stromy s dostatkem prostoru do jednoho směru, vychýlené těžiště mimo směr pádu či hniloba ve kmeni

Postupné kácení pomocí plošiny

stromy na omezenějším prostoru s možností přistavení nákladního automobilu

Postupné kácení z lana

nahrazuje výše uvedené možnosti + lokality, které nejsou možné udělat výše uvedenými postupy

Nakládka dřevní hmoty

Štěpkování

Frézování

Videa

Galerie