Menu
Posunout nahoru

Ořezy stromů

Ošetření dřeviny je zásahem do jejího přirozeného stavu, proto musejí být jednotlivé kroky prováděny odborně. Při neodborném zákroku hrozí například nerovnoměrný vývoj stromu nebo poškození dřeva, a to mnohdy trvalého charakteru, takže může dojít k odumření dřeviny.

Při ořezech stromů jsou rozhodující parametry jako rod, druh, kultivar stromu, velikost, věk, životní podmínky, aktuální stav (poranění, škůdci, choroby), rovněž lokace a roční období. Naši odborníci všechny tyto faktory vyhodnotí a postarají se o dřeviny tak, aby se zdravě vyvíjely a maximálně prospívaly.

Nejčastěji používaná opatření

ŘEZ

Způsob, jak lze usměrnit vývoj stromu, ovlivnit jeho zdravotní stav nebo například přizpůsobit korunu překážkám. Rozlišujeme čtyři kategorie řezu:

Řezy zakládací: Zapěstování koruny, komparativní a výchovný řez.
Řezy udržovací: Zdravotní, bezpečnostní, redukční lokální.
Řezy stabilizační: Redukce obvodová, stabilizace sekundární, řez sesazovací.
Řezy tvarovací:

Řez na hlavu, řez popouštěcí (na čípek), řez živých plotů a stěn.

VAZBA

Bezpečností a stabilizační opatření prodlužující životnost stromu. Rozlišujeme dvě kategorie vazeb:

Vazby dynamické: Sloužící jako pojistka pro případ selhání dřeviny. Získáme zvýšení provozní bezpečnosti stromu.
Vazby statické: Opora dřeviny, bez které by došlo k rychlejšímu rozpadu. Získáme prodloužení životnosti stromu.

Galerie